• 077-33340214
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مناقصه و مزایده

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

فراخوان عمومی

 

اجاره برخی از فضاهای آموزشی و غیر آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر در نظر دارد بر اساس نامه شماره 515754 مورخ 24/9/1397 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و در راستای بند 10 مصوبه 17/2/1397 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان به استناد مواد و ظرفیتهای قانونی شامل : ماده (43) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ ماده (13 )، (22)، و (24 ) قانون خدمات مدیریت کشوری ؛ ماده (86) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ؛ آئین نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم دولت ؛ ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، تعدادی از فضاهای آموزشی و غیر آموزشی تحت اختیار خود را با مشخصات زیر از طریق برگزاری فراخوان عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یک سال واگذار نماید. متقاضیان می توانند پس تاریخ انتشار آگهی  در ده روز کاری از تاریخ 06/03/99 نسبت به دریافت اسناد اقدام و تاریخ  بازگشایی  پاکت ها نیز 20/03/99 می باشد.

رديف

مکان

متراژ -مترمربع

هزينه کارشناسي اجاره ماهيانه ريال

آدرس

1

رستوران و آشپزخانه وکارگاه آموزشي آشپزي

330

30.000.000

بنک –مرکز آموزش فني و حرفه اي کنگان

2

کارگاه آموزشي مرکز خود اشتغالي

2000

10.000.000

بخش بردخون-روستاي بردخون

3

کارگاه هاي آموزشي مرکز جوار کارگاهي

3000

31.000.000

شهرک صنعتي بوشهر 2 پشت ايستگاه آتشنشاني

 

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر به نشانی

 b-tvto.ir  مراجعه و یا به آدرس :بوشهر ،چهار راه فضیلت ،خیابان جمهوری اسلامی ،اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر،واحد واگذاری (آقای حمزه رضايي با شماره تماس 09174260619 ) مراجعه نمایند.


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

فراخوان عمومی

اجاره برخی از فضاهای آموزشی و غیر آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر در نظر دارد بر اساس نامه شماره 515754 مورخ 24/9/1397 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و در راستای بند 10 مصوبه 17/2/1397 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان به استناد مواد و ظرفیتهای قانونی شامل : ماده (43) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ ماده (13 )، (22)، و (24 ) قانون خدمات مدیریت کشوری ؛ ماده (86) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ؛ آئین نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم دولت ؛ ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، تعدادی از فضاهای آموزشی و غیر آموزشی تحت اختیار خود را با مشخصات زیر از طریق برگزاری فراخوان عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یک سال واگذار نماید. متقاضیان می توانند پس تاریخ انتشار آگهی  در ده روز کاری تا تاریخ 30/10/97 نسبت به دریافت اسناد اقدام و تاریخ  بازگشایی  پاکت ها نیز 01 /11/97 می باشد.

نام مکان مورد اجاره

مدت اجاره

سپرده 10 درصد اجاره بها کارشناسی سالانه (به ریال)

آدرس مورد اجاره

فضای آموزشی گلخانه مرکز 3

یک سال

000/600/12

بوشهر- ابتدای جاده نیروگاه مرکز شماره 3 فنی و حرفه ای

فضای آموزشی پرورش قارچ مرکز 3

یک سال

000/400/14

بوشهر- ابتدای جاده نیروگاه مرکز شماره 3 فنی و حرفه ای

فضای آموزشی کیف دوزی مرکز خواهران بوشهر

یک سال

000/000/12

بوشهر- چهارراه فضیلت مرکز خواهران بوشهر

آشپزخانه و رستوران مرکز 3

یک سال

000/400/20

بوشهر- ابتدای جاده نیروگاه مرکز شماره 3 فنی و حرفه ای

آشپزخانه و رستوران مرکز کنگان

یک سال

000/400/26

کنگان- شهر بنک- مرکز شماره 7 فنی و حرفه ای کنگان

آشپزخانه و رستوران مرکزدیلم

یک سال

000/000/36

دیلم خیابان شریعتی- مرکز شماره 8فنی و حرفه ای دیلم

آشپزخانه و رستوران مرکزگناوه

یک سال

000/000/42

گناوه- بلوار امام علی- مرکز شماره 6 فنی و حرفه ای گناوه

مرکز آموزش شهرک صنعتی بوشهر

یک سال

000/000/30

بوشهر شهرک صنعتی 2 بوشهر

مرکز آموزش شهرک صنعتی برازجان

یک سال

000/000/30

برازجان- شهرک صنعتی برازجان

فضای آموزشی و اداری مرکز دشتی

یک سال

000/400/26

خورموج- شهرک بسیجیان خیابان مهارت مرکز 9دشتی

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر به نشانی b-tvto.ir  مراجعه و یا به آدرس :بوشهر ،چهار راه فضیلت ،خیابان جمهوری اسلامی ،اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر،واحد واگذاری (آقای جمشید مطرقی با شماره تماس 09177710827 ) مراجعه نمایند.

شرایط:

1-برگزاری مزایده اجاره صرفا از طریق مراجعه به واحد واگذاری  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر به آدرس :چهارراه فضیلت و دریافت اسناد مزایده و یا مراجعه به سایت اداره کل http://b_tvto.ir  صورت می گیرد.

پیشنهاد دهنده بایستی قبل از پیشنهاد قیمت از موارد مزایده فضاهای مراکز (با ارئه کارت شناسایی معتبر ) بازدید به عمل آورده وضعیت آن را به دقت رویت نماید و سپس مبادرت به پیشنهاد قیمت نماید.لازم به ذکر است اختیار واگذاری یا عدم واگذاری فضاهای اعلام شده برعهده این اداره کل میباشد.

2-سپرده شرکت در مزایده اقلام مورد مزایده طبق جدول فوق می باشد که شرکت کننده در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب (2171871059007)   بانک       ملی              به نام خزانه تمرکز وجوه سپرده تهیه و اصل رسید آن را در داخل پاکت الف قرار داده و به صورت در بسته به واحد واگذاری فنی و حرفه ای تحویل داده و رسید دریافت نماید.

-سپرده سایرین در مورخ             لغایت            قابل استرداد خواهد بود

3-پیشنهاد دهندگان می بایست پیشنهاد خود را تا ساعت      13   روز        یکشنبه  مورخ  97/10/30         به واحد واگذاری تحویل نمایند و رسید دریافت کنند.

- پیشنهاد دهنده می بایست شماره حسابی را جهت عودت سپرده شرکت در مزایده (در صورت برنده نشدن )اعلام نماید.

- پیشنهاد دهنده می بایست تصویر کارت ملی خود یا اساسنامه شرکت را ضمیمه اسناد مزایده نموده و ارایه نماید.

- هزینه کارشناسی جهت هریک از فضاهای آموزشی مذکور بر عهده برنده مزایده می باشد .

4- کمیسیون مزایده در ساعت 13 روز     دوشنبه   مورخ      97/11/01      جهت گشایش پیشنهادها در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر تشکیل میشود .

5- عقد قرارداد اجاره با برنده اول مزایده حداکثر تا 5 روز پس از اعلام کتبی به برنده اقدام خواهد شد و امتناع برنده اول از عقد قرارداد و ارایه مدارک و یا تضمینات ناقص موجب لغو قرارداد و ضبط سپرده به نفع دولت خواهد بود .

6- مدت اجاره : از تاریخ عقد قرارداد یک ساله خواهد بود .

7- شرایط متقاضی :

  • التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی و تابعیت ایرانی
  • عدم سوء پیشینه کیفری و اعتیاد و ارائه گواهی از دادگستری و مراکز بهداشت
  • حسن سابقه و شهرت

-       تایید صلاحیت فردی متقاضی توسط حراست اداره کل

-       برخورداری از توانمندی مالی و مدیریتی لازم در زمینه اداره مجموعه

-    ارائه ضمانت بانکی به مبلغ کل تجهیزات موجود در فضاهای مورد اجاره و رعایت و تبعیت از کلیه دستورالعمل ها و مقررات ابلاغی از سازمان                      آموزش فنی و حرفه ای کشور   

 

8- شخص متقاضثی میتواند با هماهنگی قبلی نسبت به بازدبد از مکان و تجهیزات موجود اقدام نماید .

- مستاجر هیچگونه پرداختی در خصوص قبوض مربوط به برق –آب و گاز ندارد.

- طرف قرارداد متعهد میگردد که مشمول ممنوعیتهای مذکور در قانون منع مداخلع وزراء- نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری نمی باشد .

8- تعهدات مستاجر :

مستاجر بایستی اجاره ماه اول را در حین انعقاد قراداد به شماره حساب اعلامی واریز و برای 11ماه باقیمانده  پنج فقره چک با سررسیدهای 2 ماهه و اجاره ماه آخر را نیز یک فقره چک بانکی برای سررسید آخر قرارداد تحویل نماید. بدیهی است در صور تی که چکها در سررسید تعیین شده وصول نگردد به صورت خودکار توسط سیستم بانکی به صور پایاپای منجر به صدور گواهی عدم پرداخت یا کسر موجودی شده و به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر اقدام قضائی خواهد شد.

2- پرداخت حقوق و مزایای قانونی پرسنل شاغل در فضای آموزشی مورد اجاره و کلیه عوارض ، مالیات و کسورات قانونی در طول مدت قرارداد و ارائه مفاصا حساب در خاتمه قرارداد به موجر از مبادی ذیربط بر طبق قوانین کار و تامین اجتماعی و دیگر قوانین جاری کشور

تذکر مهم : در صورت عدم واریز یا عدم وصول هر یک از چکها به منزله تخلف از شرایط قرارداد تلقی گشته و بدون نیاز به تشریفات قانونی و قضائی به صرف یکبار ابلاغ به محل مورد اجاره بطور یکجانبه از طرف مؤجر (اداره کل آموزش فنی و حرفه ای ) فسخ شده و درخصوص کلیه چکها و ضمانتنامه بانکی اقدام خواهد شد.

3- پذیرش، جذب ، آموزش و سایر شرایط مربوط به کارآموزان فضای آموزشی حسب ضوابط و مقررات سازمان آموزش فنی و حرفه ای صورت پذیرد .

4- دریافت بیمه مشتمل بر آتش سوزی ، زلزله و حوادث غیر مترقبه مورد اجاره در بدو قرارداد .

5- رعایت و حفظ شئونات اسلامی و عدم استعمال دخانیات از سوی کلیه مخاطبین و ابواب جمعی و رعایت تعطیلی مکان مورد اجاره در ایام سوگواری و مناسبتهای مذهبی.

6- عدم هر گونه تغییر در کاربری مکان مورد نظر و استفاده از مکان صرفا به منظور فعالیتهای آموزشی رشته های تخصصی اعلام شده در اسناد مزایده و عدم واگذاری به اشخاص غیر به هر نحو اعم از اشاعه یا اجاره و غیره و ...

7- اخذ شهریه مربوط به فضاهای آموزشی طبق شرایط و قیمت مصوب کمیته قیمت گذاری اداره کل.

8- انجام تعمیرات ضروری و نگهداری و نظافت و رعایت اصول موارد بهداشتی تاسیسات اعم از ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی به عنوان بیت المال . (در حد متعارف والا برابر قوانین مسولیت مدنی خسارت و ضرر و زیان از مستاجر در صورت عدول از حدود متعارف و تعدی یا تفریط قابل دریافت خواهد بود)

9- اخذ پروانه فعالیت بعد از برنده شدن از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای حداکثر ظرفیت 40 روز از تاریخ عقد قرارداد .

10- در صورت عدم انجام به هر یک از تعهدات مندرج در آگهی و اسناد مزایده و قرارداد اجاره از طرف مستاجر ، موجر مخیر خواهد بود به صورت یک جانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نموده و ضمانت تعهدات حسن اجرای مفاد قرارداد اجاره را ضبط نمیاد و خسارت وارده را از مستاجر اخذ کند.

11- تحویل مکان مورد اجاره بر اساس صورتجلسه تحویل و تحول انجام گرفته و مستاجر مکلف است در زمان تخلیه و مفاصا حساب مکان مورد اجراه را عینأ به موجر تحویل نماید و الا برابر مقررات و اخذ ضمانت با وی رفتار خواهد شد.

12- برنده مزایده موظف است در زمان و فرجه اعلامی نسبت به تکمیل و ارائه حضوری مدارک و اسناد و ضمانتنامه های لازم و اخذ پروانه از اداره کل و بیمه مکان مورد اجاره اقدام  و الا خارج از فرجه قانونی داده شده بمنزله انصراف تلقی و بی هیچ قید و شرطی سپرده ضبط و برابر قانون مزایدات به سایر برندگان واگذار می گردد.

13- برنده مزایده بایستی علاوه بر سپردن ضمانتنامه موضوع قرارداد نسبت به ارئه یک فقره چک کارمندی (به انضمام آخرین فیش حقوقی و کپی آخرین حکم کارگزینی )بمیزان مبلغ ارزش ریالی کل تجهیزات موجود در فضای آموزشی (لیست پیوست ) بدون تاریخ و در وجه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استنان بوشهر اقدام و متعهد میگردد؛ مؤجر حق خواهد داشت در صورت تخلف مستاجر بدون هیچگونه قید و شرطی و اخطاری به مستاجر و نیاز به مراجع قضائی نسبت به اخذ و وصول وجه چک اقدام و کارمندی که چک را به عنوان ضامن مستاجر تحویل مینماید غیر مضمون عنه (مستاجر) حق مراجعه و اعتراض را از خود سلب مینماید و بایستی مستاجر این موضوع ر به اطلاع ضامن خود برساند . (اجاره نامه به صورت رسمی تنظیم و تضمین کافی برای دریافت اجاره بهاء ، خسارات احتمالی ، تخلیه و تحویل از مستاجر اخذ خواهد شد . )

14- ارائه ضمانتنامه در موعد مقرر که در هر حال و قبل از تسویه حساب نهائی با موجر علاوه بر تسویه حساب با اداره کل قابل آزاد سازی خواهد بود .بدیهی است در صورت تخلف مستاجر یا عدم پرداخت اجاره بها مبلغ ضمانتنامه علاوه بر مبالغ اجور معوقه و بعنوان تخلف مستاجر ضبط خواهد شد. مستاجر مکلف است در صورت نیاز و اعلام کتبی مؤجر ضمانتنامه را برای یک دوره دیگر تمدید نماید و الا مسئول خسارات وارده ناشی از عدم تمدید خواهد بود .

15- سپردن تعهد کتبی مستاجر مبنی بر اینکه در صورت احراز هر گونه تخلف از جانب مستاجر به صرف یکبار ابلاغ اداری به ایشان ؛ آن هم صرفا در مکان مورد اجاره (که بایستی خود یا نماینده مستاجر همواره حضور داشته باشد) مؤجر حق فسخ یکجانبه قرارداد و مراجعه به اداره اماکن جهت تحویل و تحول لازم را داشته و مستاجر حق هر گونه اعتراضی را در این خصوص از خود ساقط نموده و فرمی مبنی بر این تعهد را بایستی امضا نماید.

16- مکان مورد اجاره اقامتگاه قانونی مستاجر تلقی  و کلیه ابلاغها و مکاتبات صرفا به این مکان انجام خواهد گرفت .

17- متقاضی متعهد می گردد که به هیچ وجه مشمول قانون منع مداخله کارکان دولت مصوب 22/10/1337 و قانون ممنوعیت تصدی بستن از یک شغل کارکنان دولت نمی باشد چنانچه برنده بعد از امضاء قرارداد مشمول این قانون مذکور گردد یا قبل از قرارداد مشمول این قانون بوده ، قرارداد راسا از سوی موجر فسخ و مستاجر محکوم به پرداخت خسارت اعلامی از سوی موجر خواهد بود .

18- کلیه تجهیزات بصورت آماده بکار و بر اساس لیست ضمیمه قرارداد به برنده مزایده تحویل می شود و مستاجر موظف است در پایان قرارداد به شکل اولیه ، تمامی تجهیزات و مکان اموزشی را به موجر بازگرداند.

19- مراحل عقد قرارداد: برنده اول مزایده موظف است ظرف مدت 10 روز بعد از اعلام کمیسیون مزایده نسبت به انعقاد قرارداد و ارئه ضمانت انجام تعهدات (ارائه ضمانت بانکی به مبلغ 25% کل قرارداد برای کارگاه آموزشی ) اقدام نماید در غیر این صورت تضمین شرکت در مزایده ضبط و با برنده دوم قرارداد منعقد خواهد شد و در صورت امتناع نفر دوم ، تضمین وی نیز ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . بدیهی است هر یک از برندگان مزایده در طی دوره های گذشته که به هر دلیل انصرااف داده باشند از شرکت در مزایده منع خواهند شد.

 

 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر در نظر دارد مناقصه عمومي يک مرحله اي طبق تاريخ هاي اعلام شده  در ذيل را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) برگزار کند.


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر در نظر دارد ضايعات آهن الات كارگاهي و ساختماني و تعدادي سه راهي لوله و لوله ضايعاتي خود را از طريق حراج عمومي به فروش برساند از علاقه مندان جهت شركت درحراج دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد مزايده و اطلاعات بيشتر در ساعات اداري با شماره 09173712353آقاي باقري تماس حاصل فرمايند.

تاريخ حراج:چهارشنبه 10 دي ماه       ساعت حراج:13

محل حراج:سالن اجتماعات اداره كل فني و حرفه اي بوشهر


سرخط خبرها

UP TOGGLE DOWN

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر: آموزش های مهارتی در حوزه صنایع دریایی در استان بوشهر توسعه می یابد

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر گفت: با راه اندازی مرکز مهارت آموزی ویژه صنایع دریایی در...

رئیس مرکز سنجش و ارزشیابی مهارت استان بوشهر: دانشگاه آزاد اسلامی ظرفیت مناسب برای توسعه مهارت های فنی و حرفه ای

رئیس مرکز سنجش و ارزشیابی مهارت استان بوشهر گفت: طرح توانمندسازی مهارتی دانشجویان با رویکرد اشتغال پایدار...

مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر: ترويج مهارت آموزی مستلزم تقویت همکاری بین همه دستگاه هاي اجرايي است

مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر گفت: افزایش مهارت آموزشی و جلوگیری از موازی کاری و استفاده بهینه از...

تفاهم نامه همکاري آموزش فني و حرفه اي،بهزيستي و صندق کارآفريني و اميد استان بوشهر منعقد شد

مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر گفت: تفاهم نامه همکاري سه جانبه آموزش فني و حرفه اي،اداره...

مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر: طرح مهارت آموزی زنان سرپرست خانوار در استان بوشهر توسعه مي يابد

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر از اجرای طرح توسعه مهارت آموزی زنان سرپرست خانوار،بد سرپرست و بي...

مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر: مهارت آموزي 300 مددجوي زندان هاي استان بوشهر با آموزش هاي فني و حرفه اي

مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر گفت: در شش ماه نخست سال جاري با توجه به شرايط کرونايي کشور 36 هزار...

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: شهرستان عسلویه مرکز عالی مهارت می‌شود

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور گفت: عسلویه قطب تربیت...

معاون وزیر تعاون و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور: عسلویه قطب تربیت نیروی کشور در حوزه انرژی می‌شود

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با تأکید بر نقش مهم پارس جنوبی در اقتصاد، اشتغال، تامین گاز و...

تمام حقوق مادی و معنوی برای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر محفوظ می باشد