• 077-33340214
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر در آئین تجهیز و بروز رسانی کارگاه های آموزشی فناوری خودرو فنی و حرفه ای که با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد ،گفت: در راستای طرح تجهیز کارگاه های آموزشی اتومکانیک فنی و حرفه ای کشور، همزمان 7 کارگاه اتومکانیک این استان تجهیز شد.

 • رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در آئین تجهیز و بروز رسانی کارگاه های اتومکانیک آموزش فنی و حرفه ای استان گفت: مهارت آموزی نقش مهمی در رونق اشتغال و کارآفرینی دارد و در دستیابی به توسعه پایدار اثرگذار است.

 • مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان بوشهر گفت: با توجه به این که بانوانی که به دلایل مختلفی بخشی از زندگی خود را در زندان می‌گذرانند نیازمند آشنایی با یک حرفه هستند، به دنبال این هستیم که فضای مناسب برای مهارت‌آموزی آنها ایجاد کنیم.

 • معرفی اداره کل فنی و حرفه ای بوشهر

 • نظام آموزش فنی و حرفه ای کشور از منظر اسناد و قوانین

  ازسال 1349 و با تصویب قانون کارآموزی مسئولیت اجرای آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای با هدف تربیت کارگر حرفه ای به وزارت کار امور اجتماعی واگذار گردید.

  از سال 1358 و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، طبق اصول 3-28و43 وظایفیبه عهدهدولت نهاده شد که به نحوی از انحا باآموزش های فنی و حرفه ای در ارتباط هستند که به برخی ازآنها اشاره می شود.

  • بند((13 )) از اصل 3: تامین خودکفایی درعلوم ، فنون، صنع و کشاورزی و...
  • اصل 28 قانون اساسی : دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون ، برای همه ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز شغل را ایجاد نماید.
  • بند ((2)) اصل 43 : تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظوررسیدن به اشتغال کامل.
  • بند((7)) اصل 43:استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر متناسب با احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

  درسال 1359لایحه ی قانونی تشکیل شورا ی عالی هماهنگی آموزش فنی وحرفه ای تصویب شد.

  در سال 1360 شورای عالی هماهنگی آموزش فنی وحرفه ای تشکیل شد.

  درسال 1362 آموزش فنی وحرفه ای به عنوان بخش مستقل در بودجه ی کشورمنظور گردید و مسولیت کلیه ی آموزش های علمی و عملی ( رسمی ) فنی وحرفه ای به آموزش و پرورش واگذار گردید.

  در سال 1379 در قانون برنامه ی سوم ، ماده ی 151 به منظور هماهنگی در امر سیاستگذاری آموزش های فنی وحرفه ای اعم از رسمی و غیر رسمی تصویب شد . به موجب این اصل شورای عالی کارآموزی ( مصوب 1349) و شورای عالی هماهنگی آموزش فنی وحرفه ای ( مصوب 1359) و شورای عالی آموزش های علمی-کاربردی( مصوب 1369) منحل و ستاد هماهنگی آموزش های فنی وحرفه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای آموزش و پرورش ، کار و امور اجتماعی ، علوم- تحقیقات و فنآوری-بهداشت-درمان و آموزش پزشکی-جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ورئیس مرکز امورمشارکت زنان تشکیل گردید.

  در سال 1384 مفاد ماده ی 151 برنامه سوم در ماده ی 53 قانون برنامه چهارم تنفیذ گردید ودر جلسه مورخ 08/04/1384 آیین نامه اجرایی این ماده تصویب شد.

  ماده ی 55 قانون برنامه چهارم به طور وسیعی آموزش های فنی وحرفه ای و اقدامات ضروری برای آن را مد نظر قرار داده است . بر اساس این ماده دولت مکلف شده بود به منظور گسترش دانش و مهارت – اصلاح هرم تحصیل نیروی کار-ارتقاء و توانمندسازی سرمایه های انسانی – کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ایجاد فرصت های جدید شغلی برای جوانان ، ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر ساز و کارهای لازم را تهیه و با پیش بینی الزامات اجرا نماید.

  الف) انجام اقدامات قانونی لازم به منظوربرپایی نهاد سیاستگذار در آموزش فنی وحرفه ای و علمی - کاربردی با توجه به تجریبیات جهانی و داخلی ، به عنوان مرجع اصلی تصویب چشم انداز ها ، راهبردها و سیاسیت ها ی کلان تا زمان شکل گیری نهاد ستاد هماهنگی آموزش های فنی و حرفه ای موضوع ماده ی 151 قانون برنامه سوم توسعه ی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایزان مصوب 17/01/1379 به کارخود ادامه خواهد داد

  ب) استمرار نظام کارآموزی و کارورزی برای تمام آموزش های رسمی ( متوسطه و عالی ) غیر رسمی –فنی و حرفه ای و علمی – کاربردی

  ج) تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار کشور با رویکرد بین المللی

  د) طرح جامع توسعه ی منابع انسانی مورد نیاز این بخش شامل جذب- ارتقای شغلی-آموزش-بهسازی و نگهداشت نیروی انسانی

  ه) نظام حمایت از موسسات و بنگاه های دولتی و بخش غیر دولتی در توسعه ی آموزش های فنیو حرفهای وعلمی – کاربردی به ویژه در مناطق کمترتوسعه یافته.

  و) نوسازی و بازسازی ساختارها – امکانات و ارتقای کیفیت آموزش های فنی وحرفه ای و علمی –کاربردی و توسعه مراکز آموزشفنی وحرفه ای – فنآوری اطلاعات و ارتباطات با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی ها و بهره گیری ها از همکاری های بین المللی .

  ز) استفاده از توان و امکانات بخش های دولتی و غیر دولتی درتوسعه ی آموزش های فنی وحرفه ای و علمی-کاربردی

  ح) نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردان مورد نیاز و صدور مجوزلازم و حمایت به منظور تاسیس و توسعه ی مراکز آموزش دوره های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی به نحوی که تا سال چهارم برنامه – ظرفیت های مورد نیاز ایجاد گردد.

  وظایف قانونی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور:

  به موجب مواد 107و 108 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، سازمان عهده دار آموش جوانان و کارجویان غیر ماهر و باز آموزی و ارتقا مهارت کارگران شاغل و تربیت و تامین مربیان فنی و حرفه ای است

  براساس تبصره ی 3 ماده ی 9 قانون بیکاری و آیین نامه ی مربوطه این سازمان موظف به بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری مبتنی بر نیاز بازار کار می باشد.

  به استناد ماده ی 8 آیین نامه ی مرتبط با نظام آموزش متوسطه شاخه کار-دانش ( قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش)این سازمان با همکاری وزارتخانه ها – سازمان ها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه موظف به آموزش دانش آموختگان شاخه ی کار و دانش و آزمون و ارائه گواهینامه ی مهارت به دانش آموان فارغ التحصیل این شاخه می باشد.

  به موجب تبصره ی 11 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد و موسسات کارآموزی آزاد سازمان موظف به ارایه پروانه تاسیس این آموزشگاهها و موسسات به اشخاص حقیقی و حقوقی و نظارت بر نحوه ی اداره ی آنها و آموزش در این آموزشگاه ها و موسسات و آزمون و ارایه ی گواهینامه به کارآموان آموزش دیده ی آن ها می باشد.

  بر اساس تبصره ی 3 ماده ی 16 قانون صنفی و آیین نامه ی اجرایی این تبصره ، آزمون و تشخیص و تعیین صلاحیت فنی و میزان مهارت کارگران فنی واحدهای صنفی را سازمان عهده دار است.

  بر اساس تبصره ی 3 ماده ی 110 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه ی ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی ، سازمان موظف به نظارت و کنترل دوره های کارآموزی این مراکز و همکاری جهت برگزاری آزمون و تعیین صلاحیت فنی آموزش دیدگان و ارایه ی گواهینامه مهارت می باشد

  تاريخچه آموزش فني و حرفه اي بوشهر

  در سال 1353 تيم سياري تحت عنوان صندوق كار آموزي كه زير نظر منطقه فارس اداره مي شد در محل ميدان امام فعلي احداث و در رشته هاي جوشكاري برق لوله كشي آب سرد و گرم و برق ساختمان فعاليت خود را شروع كرد .كلاسهاي آموزشي ابتدا در چادر و سپس در كانكس هايي به همين منظور ساخته شده بود داير مي شد .تا اينكه در سال 56 محل آن به پشت بهشت صادق انتقال يافته و در سال 57 سوله اي بدين منظور احداث و رشته هاي اتومكانيك و لوله كشي و برق ساختمان آموزش داده مي شد.

  در سال 1359 پس از مصوبه شوراي انقلاب كه بر اساس آن مراكز تعليمات حرفه اي ، صندوق كارآموزي كانونهاي كارآموزي اداره كل آموزش فني و حرفه اي و واحد هاي مربوط به مطالعات نيروي انساني و اشتغال ادغام و در سازماني به نام(( سازمان آموزش فني و نيروي انساني )) وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي متمركز گرديد. پايه هاي مركز مستقلي در استان پايه ريزي شد و فعاليت آن در رشته هاي برق ساختمان لوله كشي و اتومكانيك آغاز نمود و تا سال 63 رشته هاي تراشكاري سيم پيچي، نقشه كشي ساختمان، جوشكاري و تعمير لوازم خانگي به اين مجموعه افزوده شد .

  در خرداد ماه 69 مركز سيار دشتستان در رشته هاي اتومكانيك، سيم پيچي برق ساختمان ، خياطي و ماشين نويسي راه اندازي و در نيمه دوم همان سال مركز سيار گناوه ويژه آموزش به جانبازان در رشته هاي سيم پيچي و برق ساختمان افتتاح گرديد .

  در سال 1370 نيز مراكز سيار كنگان و خورموج در 6 رشته فني و خدماتي فعاليت خود را آغاز نمودند.

  در سال 72 و 73 كلنگ احداث مراكز دشتستان و گناوه توسط وزير محترم وقت آقاي كمالي زده شد كه در سال 1379 مركز برازجان با 8 رشته و با ظرفيت 750 نفر در سال به بهره برداري رسيد .

  روند رو به رشد توسعه مراكز ثابت ، سيار ، پادگانها و زندان در سالهاي متمادي ادامه داشته و در حال حاضر اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر با15 مركز آموزشي ثابت و 120 آموزشگاه  فنی و حرفه ای آزاد در کلیه شهرستانهای استان فعاليت مي نمايد.

 • بخشدار شنبه و طسوج در نشست با رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دشتی گفت: با توجه به امکانات مناسب مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در شهرستان دشتی، گسترش آموزش‌های مهارتی به ویژه در روستاها با همکاری دهیاران با برنامه‌ریزی بهتری صورت ‌گیرد.

 • سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای دیر از کاشت چندین نهال در این مرکز در آغازین روز از هفته درختکاری خبر داد و گفت: درختان علاوه بر اینکه کیفیت هوا را افزایش داده و آلودگی‌ هوا را کاهش می دهند تولید اکسیژن کرده و زیستگاه حیات وحش هستند، همچنین کارکردهای زیبایی‌شناختی، دارند.

 • سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای گناوه از برگزاری دوره آموزشی کاشت و نگهداری درختان همزمان با 15 اسفند روز درختکاری برای سربازان وظیفه فرماندهی دریابانی شهرستان خبر داد.

 • پیام تبریک معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به مناسبت فرا رسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن

 • رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای تنگستان در رئیس شورای اسلامی روستای چاه تلخ با اشاره به نقش مؤثر آموزش‌های مهارتی در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد زمینه‌های اشتغال پایدار در جامعه اظهار داشت: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده و کارایی و توانایی وی را در انجام کارها افزایش می‌دهد.

 • حسن موسوی از پرسنل مرکز آموزش فنی و حرفه ای دیر استان بوشهر در دوره پیشرفته تعیین سطح مدرسان داوری فدراسیون فوتبال ایران موفق به کسب رتبه برتر شد.

 • مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر در نشست شورای اداری آموزش فنی و حرفه ای استان از طراحی روش های نوین آموزشی در این سازمان خبر داد.

 • رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای کنگان در بازدید از دوره آموزشی کارآموزان فنی و حرفه ای در پالایشگاه نهم مجتمع گازی پارس جنوبی گفت: با توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سطح استان با همکاری صنایع مستقر در بخش های مختلف مشکل بیکاری با کسب مهارت، کاهش پیدا خواهد کرد.

 • رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران دشتستان در بازدید دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان از این مرکز اظهار داشت: همه علاقه مندان جهت آشنایی با مهارت های فنی و حرفه ای، ارتقاء سطح مهارت خود و بالابردن دانش فنی می توانند به این مرکز مراجعه نموده و از ظرفیت های موجود استفاده نمایند.

 • رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دیلم از اجرای دوره آموزشی اصول ایمنی و بهداشت و اطفاء حریق برای سربازان و کارکنان کادر نیروی دریایی سپاه شهر امام حسن شهرستان خبر داد.

 • بار دیگر خورشید از افق بهاران سرمی زند و روزی نو   از  چنبرۀ روزگار برمی‏‏آید تا درکشاکشِ رفت‏وآمدِ روزان وشبان، دیگربار نهالِ نازکِ هستی ، نو به ‏نو نفسی تازه کند و طبیعت، تن‏پوشی نو به قامت برگیرد. اینک که به رسم آفرینش، برگی دیگر از دفترهستی ورق می‏خورد و بهار به آیین طبیعت، پای در رکاب می‏نهد تا سالی نو متولد شود،

 • مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر با صدور پیامی فرا رسیدن عید باستانی نوروز و فرا رسیدن سال نو را به همکاران آموزش فنی و حرفه ای استان تبریک گفت .

 • استاندار بوشهر در نشست با مدیران کل دستگاه های اجرایی استان بوشهر گفت: تقویت رکن مهارت و اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاهی از جمله پایه های اصلی برنامه اشتغال فراگیر در کشور است.

 • نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در نشست با مدیران کل و کارشناسان آموزش فنی و حرفه ای و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گفت: مهارت های فنی و حرفه ای باید بر اساس نیاز و تقاضای بازار کار ارائه شود تا خروجی آن منجر به اشتغال شود.

 • امام جمعه کاکی در نشست با رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای دشتی گفت: مهارت آموزی و احیای مشاغل سنتی، رونق اقتصادی خانوار را به همراه دارد.

 • وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر مهارت افزایی جوانان گفت: با توجه به ظرفیت بالای صنعتی و اقتصادی استان بوشهر، نیروهای جوان بومی این استان براساس قابلیت‌‌ها مهارت‌افزایی می‌شوند.

 • کارشناس مسئول آسیب های اجتماعی فنی و حرفه ای استان بوشهر با اشاره به اینکه در سال گذشته 261 هزار و 580 نفر – ساعت آموزش به افراد در معرض آسبی های اجتماعی در استان بوشهر ارائه شده است گفت: در سال جاری تنوع حرفه های آموزشی در این راستا در جهت تحقق شعار سال و حمایت از تولید وکالای ایرانی است.

 • مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر در نشست با مربیان آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بوشهر با اشاره به اهمیت اشتغالزایی در جامعه امروز اظهار داشت: هدف ما از مهارت‌آموزی به افراد، تبدیل شدن آن مهارت به شغل است که این مهم نیازمند زنجیره حمایت و برنامه تعریف شده است.

 • رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بر ضرورت گسترش حضور در نمايشگاه هاي تخصصي به عنوان يك كارگاه آموزشي در سطح ملي و بين المللي براي مهارت آموزان تأكيد كرد.

 • مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر با اعلام این خبر با اشاره به نقش آموزش های مهارتی در بالا بردن ارتقاء مهارت شاغلین در بخش صنایع گفت: این کارگاه آموزشی به مدت سه روز برای مهندسین عمران استان در سر فصل های تشریح استاندارد 2800 و کاربرد آن در نرم افزار ETABS و طراحی سازه های دارای سقف مجوف باهمکاری سازمان برنامه و بودجه وشرکت نگاه مهندسین آینده پارس در مرکز سنجش و مهارت شهر بوشهر در حال برگزاری است.

 • نشست مشترك رؤساي سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور و دانشگاه آزاد اسلامي به منظور توسعه همكاري هاي مشترك و هم افزايي در زمينه آموزش هاي مهارتي فني وحرفه اي بين دو دستگاه برگزار شد.

 • تبيين بسته اشتغال فراگير:با حضور مديران زيرمجموعه وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 • وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی مهمترین اولویت برنامه های دولت را در حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی، ایجاد اشتغال برای جوانان و محو فقر عنوان کرد

 • معاون آموزش،پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر در نشست با مسئول آموزش شرکت صنایع دریایی صدرا استان بوشهر گفت:سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای یک نهاد تخصصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد و دو رسالت اساسی آموزش بیکاران جویای کار فاقد مهارت برای تأمین نیروی بازار کار و ارتقای مهارت شاغلین برای ارتقای بهبود کار را در برنامه دارد.

 • مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر در نشست طرح کارورزی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی،مدیر کل صنعت،معدن و تجارت و معاون اتحادیه های صنفی استانبر لزوم اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی با رویکرد اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.

 • معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای بوشهر در نشست با رئیس کانوان بازنشستگان استان گفت: بازنشستگان اندوخته های تجربی و علمی بسیار بالایی و ازذخایر معنوی هستند و ضروریست آنان درراستای توسعه آموزش ومهارت افزایی بهره مند شد.

 • مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای بوشهر در نشست مجموعه آموزش فنی و حرفه ای با استاندار بوشهر ضمن گرامیداشت هفته ملی مهارت گفت: طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی استان بوشهر برای ایجاد اشتغال آنان از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار اجرایی شد.

 • استاندار بوشهر در نشست با مجموعه آموزش فنی و حرفه ای استان به مناسبت هفته مهارت گفت: تقویت پیوند اجتماعی نیروگاه اتمی بوشهر با جامعه میزبان یک ضرورت است که بهترین عامل برای تحقق این مهم حضور فیزیکی مردم بومی در آن است که با مهارت آموزی محقق می‌شود.

 • مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر گفت: برای آشنایی اعضای شوراهای اسلامی روستاها با ظرفیت اشتغال‌زایی و اقتصادی، شناسنامه اقتصادی روستایی استان بوشهر تدوین می‌شود.

 • همزمان با هفته مهارت و در راستای توسعه و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای در بین اقشار مختلف مردم نمایشگاه توانمندی های بخش خصوصی آموزشگاه آزاد پوشا در رشته طراحی دوخت و صنایع دستی با حضور معاون آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر افتتاح شد.

 • یک دوره مسابقه دارت با عنوان گرامیداشت هفته ملی مهارت با حضور بانوان سراسر استان بوشهر در سالن اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر برگزار شد .

تمام حقوق مادی و معنوی برای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر محفوظ می باشد