• 077-33340214
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اطلاعیه ها

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مسابقه غديرشناسي

1.آخرين حج پيامبراكرم(ص)درچه سالي انجام گرفت وبه چه نام خوانده شد؟

الف)سال دهم هجرت – حجه الوداع  □                     ب)سال يازدهم هجرت – حجه الوداع □

ج)سال دهم هجرت – حجه التمام □                            د)گزينه هاي الف وج □

2- دوميراث گرانبهايي كه پيامبراكرم(ص)به امانت نهادند كدامند؟

الف)كتاب خدا و دين اسلام□                                             ب)كتاب خدا وعترت پيامبراكرم(ص)□

ج)دين اسلام ودوستي اهل بيت عليهم السلام □                      د)اكمال دين واتمام نعمت□

3- كدام گزينه از ويژگي هاي روز غديردرآيه ي اكمال نمي باشد؟

الف)ياس ونااميدي كافران□                                    ب)پيشرفت كيفي دركمال دين الهي□

ج)انتخاب دين اسلام□                                              د)پيشرفت كمي دركمال دين الهي□

4- دركدام حديث به اين مطلب اشاره شده است كه اهل بيت عليهم السلام محبوب خدا ورسول خدايند؟

الف)حديث رايه□           ب)حديث ثقلين □           ج)حديث طير□           د)گزينه هاي الف وج□

5- محبت به آل بيت پيامبراكرم(ص)واجب است به دليل:

الف)انتساب به صاحب رسالت□                            ب)حب آنان اجرومزد رسالت محمدي است□

ج)محبت به اهل بيت شرط ايمان است □                 د)هرسه مورد□

6- مفهوم آيه 24 سوره صافات « وقفوهم انّهم مسئولون » چيست؟

الف)لزوم محبت به اهل بيت پيامبراكرم(ص) □                             ب)لزوم محبت به پيامبران□

ج)لزوم پاسخ دهي به اعمال انسان در دنيا □                                   د)گزينه هاي الف وب□

7-كدام گزينه از جلوه هاي حب در زندگي نمي باشد؟

الف)تكريم وتعظيم محبوب □                                    ب)دفاع ازمحبوب□

ج)احترام به فرزندان ونسل محبوب□                            د)برآورده كردن حاجات به واسطه محبوب□

8- ديدگاه قرآن كريم درباره برپايي مراسم ها چيست؟

الف)سكوت نموده است. □                                                  ب)ازآن نهي كرده است. □

ج)آن را براي يادآوري ايام سال مناسب دانسته است. □

 د)آن را براي تقويت قلوب مردم به دين الهي سفارش نموده است. □

9- كدام گزينه منظورآيه « وذكّرهم بايّام الله » نمي باشد؟

الف)واقعه غديريكي ازمصاديق آن است. □                  ب)منظورايام غلبه ي حق برباطل است. □

ج)ظهورحق برباطل است. □                                          د)يادآور روزهاي سال است. □

10-آيا ايام سال بريكديگر برتري دارند؟

الف)هيچ برتري ندارند. □                                            ب)برتري نسبي دارند. □

ج)برخي ايام به جهت اتفاق خاصي كه درآن رخ داده فضيلت دارند. □            د)هيچ كدام□

11- چه كسي در روز عيد غدير در مدح حضرت علي (ع) شعرسرود وپيامبراكرم (ص) اورا تشويق نمود؟

الف)ابن طلحه□               ب) حسان□                 ج) اصبغ بن نباته□               د)جواني ناشناس□

12- اين سخن از كيست؟ « درباره هيچ يك از اصحاب رسول خدا (ص) به اندازه علي(ع) فضيلت روايت نشده است.»

الف)عايشه همسرپيامبر□    ب)امام احمدبن حنبل□     ج)ابن عباس□      د)حضرت فاطمه زهرا(س) □

13- كدام گزينه بيانگر اجررسالت پيامبرگرامي اسلام(ص) مي باشد؟                                                           

الف) فلهم اجرغير ممنون□               ب) يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا علي الذي فطرني□            

ج) قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودّه في القربي□                 د) ب و ج□

14- درآيه « قل تعالوا ندع ابناء نا وابناء كم و نساء نا ونساء كم وانفسنا وانفسكم » منظور از «انفسنا » كيست؟

الف)شخص پيامبر(ص) □                                  ب)حضرت فاطمه(س) □  

ج)حضرت علي(ع) □                                         د)امام حسن وامام حسين(ع) □

15- كدام رخداد در زندگي مسلمانان بيشترين تاثير را داشته است؟

الف)كامل شدن دين□               ب)نزول قرآن□             ج)بعثت انبيا□          د)وجوب نماز و روزه□

16- پيام اصلي غدير دركدام گزينه نهفته است؟

الف) اكملت لكم دينكم□                                   ب) من كنت مولاه فهذا علي مولاه□  

ج) اتممت عليكم نعمتي□                                       د) الف و ج□

17- عمار ياسر در رويارويي با چه كسي به حديث غدير استدلال كرد؟

الف)اصبغ بن نباته□              ب)عمروعاص□           ج)اسحاق بن ابراهيم□       د)عمربن عبدالعزيز□

18- غديرخم مكاني است كه در محل ................... واقع شده است.

الف)صحراي عرفات□           ب)منا□               ج)سرزمين رابغ□              د)ميقات اهل يمن□

19- ازآيه ( وكلاّ نقصّ عليك من انباء الرسل ... ) استفاده مي شود كه حكمت بيان سرگذشت انبياء براي پيامبر...

الف)بزرگداشت مناسبت هاست□                                      ب)عبرت مسلمانان است□

 ج)تقويت قلوب مردم نسبت به پيامبراست□                         د)تثبيت قلب پيامبراست□

20- از جمله اموري كه باعث جاودانگي عيد غدير گشته چيست؟

الف)روز انتخاب دين اسلام براي مسلمانان است□                  ب)عدم تخصيص آن به شيعيان است□     ج)عيدقرارگرفتن آن است□                                                    د)الف و ج□

..................................................................................................................................

پاسخنامه مسابقه غديرشناسي

 

الف

ب

ج

د

 

الف

ب

ج

د

 

الف

ب

ج

د

 

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

16

 

 

 

 

2

 

 

 

 

7

 

 

 

 

12

 

 

 

 

17

 

 

 

 

3

 

 

 

 

8

 

 

 

 

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

4

 

 

 

 

9

 

 

 

 

14

 

 

 

 

19

 

 

 

 

5

 

 

 

 

10

 

 

 

 

15

 

 

 

 

20

 

 

 

 


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر گفت: اين اداره کل آماده واگذاري فضاهاي آموزشي و پروژه هاي نيمه تمام خود به بخش غيردولتي است.


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

يکي از ابزارهاي مهم تربيت نيروي انساني، بخش آموزش هاي فني و حرفه اي است که با ارائه مهارت هاي دسته اول به فراگيران آنها را براي ورود به دنياي کسب و کار آماده مي سازد.

اشتغال دغدغه جامعه برای جوانان است، تغییر شکل اشتغال به سمت حرفه‌های مبتنی بر مهارت، اهمیت مساله مهارت‌آموزی و کارآفرینی را برجسته کرده است، از سویی نیاز است تا جهت‌دهی مناسب به مهارت‌ها، بازاریابی و ارتقای شاخص‌های کارآفرینی، همواره مدنظر برنامه‌ریزان قرار گیرد.

بنابه عقیده بسیاری از سیاستگذاران و اقتصاددانان رشد و توسعه اقتصادی به ایجاد اشتغال وابسته است.اما از میان عوامل موجود در ایجاد اشتغال، نقش مهارت آموزی و کارآفرینی بسیار برجسته است زیرا بسیاری از کشورها برای ایجاد شغل و افزایش اشتغال تاکید بسیاری بر این دو موضوع دارند.

رکن اصلی اشتغال در کشورهای توسعه یافته مهارت آموزی است و به منظور پیوند با بازار کار جوانان می توانند با آموزش های کوتاه مدت به کسب و کار مشغول شوند؛ در این میان زنجیره اصلی آموزش های مهارتی و بازار را باید کارآفرینی دانست.

نیروی انسانی کارآمد می تواند با استفاده از مهارت و استعداد خود زمینه ایجاد کار آفرینی و از بین بردن رکود و بیکاری را فراهم کند.

آموزش مبنای کسب هر شغلی است و مشاغل خدماتی در جوامع توسعه‌یافته بستر مناسبی برای اشتغال جوانانی است که نخواسته اند وارد دانشگاه شوند، اما در ایران وضعیت به گونه ای دیگر رقم  می خورد، دانش آموزان برای دستیابی به شغل، آن هم از نوع دولتی، پس از اتمام تحصیلات متوسطه، راهی دانشگاه می شوند تا بتوانند هرچه سریع تر استخدام شوند.

این مساله از تصور و رویای بزرگ استخدام و پشت میزنشینی جوانان و خانواده ها نشات می گیرد، در حالی که این مساله محقق نمی شود و این قشر با تحصیلات دانشگاهی نمی توانند شغلی بیابند، دچار ناامیدی و افسردگی می شوند.

با هدف کمک به اشتغال افراد با تمرکز بر مقوله مهارت افزایی و ارتقای بهره وری افراد از طریق شاخص های کارآفرینی باید کوشید تا با ایجاد تناسب میان نظام آموزشی و نیاز بازار کار، جامعه را در مسیر رسیدن به اهداف کلان و توسعه ای هدایت کرد.

بررسی ها نشان می دهد بیش از نیمی از متقاضیان کسب مهارت را دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی به خود اختصاص می دهد و این در حالی است که حدود ۸۰ درصد درس‌های دانشگاهی مرتبط با نیازهای بازار کار کشور نیست.

مهارت آموزی سبب پرورش نسلی کارآمد و پویا در کشور می شود و این امر در سال های اخیر از سوی مسوولان تاکید شده که الگوی مهارت آموزی از دوران آموزش ابتدایی شکل بگیرد و در تمام دوره ها مبتنی بر یادگیری دانش به همراه تربیت انسان، پرورش مهارت ها و پژوهش ها همراه باشد.

مهارت آموزی نقش مهمی در رونق اشتغال و کارآفرینی دارد و در دستیابی به توسعه پایدار اثرگذار است، چرا که بسیارند در چنین شرایط افرادی که می خواهند مهارتی را فرا بگیرند تا به موقعیت شغلی دست یابند.

تجربه افرادی که از طریق کسب مهارت توانسته اند موقعیت مطلوبی در بازار کار به دست بیاورند مي تواند زمينه را براي توسعه مهارت هموار کند .

عبدالمجيد دراهکي

مدير کل آموزش فني  حرفه اي استان بوشهر


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دفتر مسابقات ملی و بین المللی مهارت سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور از آغاز ثبت نام آنلاین نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت از 22 تیرماه سال جاری خبر داد.


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

یکی از ابزار پیشگیری از ابتلا به بیماریهای واگیردار مانند سرماخوردگی، آنفولانزا، کرونا و … ماسک است. در این مطلب آموزش دوخت سه مدل ماسک با پارچه تقدیمتان می شود. امیدواریم در این روزهای پر اضطراب و استرس شیوع کرونا و نایاب شدن ماسک، این آموزش مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد.

البته به این نکته توجه داشته باشید که استفاده از ماسک برای افراد مبتلا به بیماری ضروری است. حتی الامکان سعی کنید از ماسک های طبی و فیلتر دار استفاده کنید.

با استفاده از پارچه های کتانی پر نقش و نگار با طرح های عروسکی و جالب برای دوخت ماسک می توانید بچه ها را به استفاده از ماسک تشویق کنید.

نکته مهم : این ماسک ها در مقابل شرایط آلودگی شدید مناسب نمی باشد و در استفاده و شستشوی ماسک نکات بهداشتی را رعایت کنید.

لگو را روی پارچه اصلی و آستر قرار داده و با محاسبه درز از هر پارچه دو عدد بچینید.

رویه پارچه اصلی را روی هم قرار داده و درز هلالی شکل روی بینی و دهان را بدوزید.

دو قسمت آستر را هم به هم بدوزید.

قسمت درز را چرت بزنید.

رویه آستر را روی رویه پارچه اصلی قرار داده و درز بالا و پایین ماسک را بدوزید.

قسمت هلالی را چرت بزنید.

به رویه برگردانید. درز را اتو کرده و سپس رودوزی کنید.

دو طرف ماسک را برای لیفه تو بگذارید.

از لیفه کش رد کنید.

این هم ماسک دست دوز و زیبای ما

آموزش دوخت ماسک – مدل شماره 2

الگوی دوخت ماسک

الگوی این ماسک یک مستطیل است.

برای بزرگسالان 20 در 28

برای نوجوانان 16 در 22

برای کودکان 3 در 18

الگو را روی پارچه اصلی قرار داده و برش بزنید.

روی آستر هم ببرید. برای آستر می توانید از دستمال های نخی استفاده کنید.

رویه پارچه های آستر و پارچه اصلی را روی هم بگذارید.

بالا و پایین ماسک را سنجاق بزنید.

دو درز سنجاق زده را بدوزید. هم زمان با دوخت سنجاق ها را باز کنید.

درز را با اتو باز کنید.

به رویه برگردانده و اتو بزنید.

مطابق تصویر زیر برای سایز بزرگ از گوشه ها 5 سانت علامت بزنید.

برای سایز متوسط 4 سانت

برای سایز کوچک 3.5 سانت

گوشه ها را تا کرده، لبه آن را رو دوزی و سپس اتو کنید.

به شکل زیر یک طرف را تا بزنید.

طرف دیگر را هم تا بزنید.

روی خط تا را به فاصله یکی دو میلیمتر رو دوزی کنید.

کناره ها را برای عبور بند یا کش تو بگذارید.

دو قسمت تا شده را برگردانید و روی قسمت مثلثی شکل که پارچه اصلی است را بدوزید.

کش را از لیفه عبور داده و گره بزنید.

گره را در لیفه پنهان کنید.

سه سایز ماسک

آموزش دوخت ماسک – مدل شماره 3

الگوی ماسک مستطیلی 20 در 17 سانت

یکی از پارچه اصلی و دو یا یک لایه از آستر برش بزنید.

از پارچه اصلی دو تکه 12 در 5 هم برش بزنید.

رویه و آستر را روی هم گذاشته و درز بالا و پایین آن را بدوزید و اتو کنید.

از بالا به ترتیب 3 سانت، 1 سانت، 2.5 سانت و یک سانت دو طرف را علامت بزنید.

پایین هم به همین ترتیب

حالا با استفاده از نقاط علامت زده ماسک را پیلی بدهید.

پیلی ها را اتو کنید.

روی پیلی کناره ها را بدوزید تا باز نشوند.

بالای ماسک را به فاصله یک سانتی کوک بزنید تا لیفه شود.

از ماسک بلا استفاده سیم آن را جدا کنید و داخل لیفه بگذارید.

دو طرفش را بدوزید تا میان ماسک ثابت باشد.

دو نوار را به کناره های ماسک بدوزید.

تا کنید و به طرف دیگر برگردانید و کوک بزنید.

در پایان هم کش بگذارید.


سرخط خبرها

UP TOGGLE DOWN

مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر: 25 حرفه مهارتي در فرماندهي انتظامي استان بوشهر آموزش داده مي شود

مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر گفت: مهارت آموزی سربازان وظیفه، آغاز یک تحول عظیم در...

نفرات برتر مسابقه غدير شناسي آموزش فني و حرفه اي بوشهرمعرفي شدند

در راستاي ترويج فرهنگ غدير ، امامت و ولايت نفرات برتر مسابقه غدير شناسي آموزشي فني و حرفه اي بوشهر با حضور...

محمد باقر نوبخت: کشور در مسیر توسعه به نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای پی برده است

محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نقش آموزش های مهارتی سازمان...

استاندار بوشهر: مهارت آموزي تنها راه حل توسعه اشتغال در استان بوشهر

استاندار بوشهر گفت: در راستاي رونق توليد و اشتغال پايدار سند توسعه مهارت آموزي با رويکرد کارآفريني و بازاريابي در...

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری: مهارت در عبور از شرایط ناشی از تحریم ها، نجات دهنده و راه گشاست

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با حضور در جمع فعالان مهارت آموزی بخش دولتی...

مدير کل کميته امداد استان بوشهر: 3740 مددجوی بوشهر از آموزش مهارتی بهره‌مند می‌شوند

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر گفت: در سال جاری مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته تعداد سه هزار و ۷۴۰...

مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر: اشتغال به کار ۷۸ درصد از مهارت آموزان در استان بوشهر

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر گفت: در زمان حاضر با توجه به اهمیت توسعه مهارت آموزی در این استان...

تمام حقوق مادی و معنوی برای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر محفوظ می باشد